MENU

Aktuality

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) si Vás dovolujeme informovat, že Sedlecký kaolin a.s. (dále jen SK) jako povinný subjekt zřídil pro plnění tohoto účelu vlastní vnitřní oznamovací systém.

V případě potřeby oznámení prosím vyplňte formulář dle návodu zde: https://formulare.e-forms.cz/qhlas/qhlas-kaolin