MENU

Spolupracujeme

Spojili jsme síly s těmi nejlepšími.
Spolupracujeme s předními vysokými školami a výzkumnými ústavy. Díky tomu se nám podařilo podat řadu patentů na inovativní způsoby výroby a nová zařízení.

Na seznamu našich partnerů najdete významné české i zahraniční firmy:

Podporujeme

Podílíme se na rozvoji sportu a aktivně podporujeme nejrůznější kulturní akce v kraji.

Kviff
City triathlon
Vk Karlovarsko
Vary good fest
Zahájení lázeňské sezóny

Kviff

Jsme dlouholetým oficiálním partnerem golfového turnaje v rámci MFF Karlovy Vary, který se každoročně koná na jednom z nejhezčích golfových hřišť v České republice.

City triathlon

Od roku 2012 podporujeme triatlon v Karlových Varech, který pod vedením City Triathlon dokázal v Karlových Varech od roku 2017 pořádat Světový pohár ITU World Cup mužů a žen.

Vk Karlovarsko

Od sezóny 2015/2016 podporujeme VK Karlovarsko, které v roce 2015 podává přihlášku do evropského poháru CEV a zároveň se během následujících sezón umisťuje na předních pozicích extraligové tabulky.

4 roky od založení klubu v sezóně 2017/2018 získává Extraligový titul. Od sezóny 2016/2017 je pořádaný Letní volejbalový kemp pro děti a mládež ve věkovém rozmezí 5 - 19 let.

Vary good fest

12 ročník hudebního festivalu Vary Good Fest startuje i letos a my budeme u toho. I my žijeme hudbou a aktivně podporujeme hudební akce a festivaly v kraji.

Zahájení lázeňské sezóny

Jsme hlavním partnerem každoročního slavnostního zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech a dlouhodobě podporujeme nejrůznější akce pořádané magistrátem města Karlovy Vary.

Veřejná soutěž Karlovarského kraje pro rok 2017

Společnost Sedlecký kaolin a. s. v Božičanech se zúčastnila veřejné soutěže vyhlášené Karlovarským krajem pro rok 2017 ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, dotační titul 1 inovační vouchery. Předloženým projektem zaměřeným na výzkum využití flokulačních činidel na bázi polyakrylamidů v kyselém prostředí dotovaném výšemocnými ionty společnost uspěla. Ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně bylo zjištěno a ověřeno, že při přechodu na kyselé plavení je možné s výhodou použít flokulanty na bázi polyakrylamidů. Úspěšně byly také provedeny referenční laboratorní rozplavy a flokulace dle dosavadní technologie s porovnáním s rozplavy v kyselém prostředí a novým dispergátorem a polyakrylamidovými flokulanty. Výsledky projektu jsou podrobně popsány ve výzkumné zprávě.

Tento úspěšný projekt byl podpořen dotací Karlovarského kraje.

www.kr-karlovarsky.cz

VUT Báňská Technická univerzita Ostrava

Suroviny, které Sedlecký kaolin zpracovává, jsou zkoumány studenty vysokých škol a jsou tak předmětem celé řady vysokoškolských prací.

www.vsb.cz

Univerzita palackého v olomouci

Naše společnost se účastnila konference pod názvem Věda v Olomouci, která svým celorepublikovým významem prezentovala vědu a její transfer do nejrůznějších oborů. Suroviny, které Sedlecký kaolin zpracovává, jsou zkoumány studenty vysokých škol a jsou tak předmětem celé řady vysokoškolských prací.

www.upol.cz

VUT Brno

Suroviny, které Sedlecký kaolin zpracovává, jsou zkoumány studenty vysokých škol a jsou tak předmětem celé řady vysokoškolských prací.

www.fch.vut.cz