MENU

O naší společnosti

  • Úvod
  • O naší společnosti

Sedlecký kaolin a. s. byla založena v roce 1892 a stala se předním českým producentem kaolinu. Naší nejvýznamnější lomovou lokalitou je Karlovarský kraj, ve kterém těžíme kaolin té nejvyšší kvality.

Vize a hodnoty

Jsme hrdí na to, že jsme spolehlivým dodavatelem produktů prvotřídní kvality. Tuto silnou pozici chceme upevnit a dále ji rozvíjet. Díky neustálému výzkumu a vývoji těch nejmodernějších technologií můžeme zákazníkům přinášet stále širší nabídku výrobků. To bychom nezvládli bez týmu spokojených zaměstnanců. Proto rozvíjíme jejich talent a vytváříme pro ně motivující pracovní prostředí. Jako ekologicky odpovědná společnost navíc chceme pracovat s ohledem na životní prostředí a soustředit se na rekultivaci krajiny Karlovarského kraje.

Kontrola kvality a certifikace

Kvalita našich výrobků je pod neustálou kontrolou. Její nejvyšší standardy prověřujeme pravidelnými zkouškami v laboratořích.

Certifikace ISO 9001 -
ISO 14001
Kontrola kvality
Bezpečnost práce

Historie společnosti

V průběhu třech století se způsob těžby a zpracování suroviny zásadně změnily. Pozici celosvětově uznávaného producenta kaolinu si však držíme dodnes.

První pokusy o těžbu kaolinu v Karl. kraji

Produkce porcelánu se v Karl. kraji rozšiřuje

18. století
19. století

1892 / Založení

Úspěšná těžba kaolinu na Karlovarsku a vzkvétající porcelánový průmysl iniciují vznik společnosti Zettlitzer Kaolinwerke AG.

1892-1912

Převzetí konkurence

Společnost se rozrůstá převzetím starších menších producentů kaolinu - firmy Zebisch & Pfeiffer, Lorenz a Mottl.

1924

Mezinárodní standard

Na kongresu IUPAC v Kodani je Zettlitz Kaolin vyhlášen mezinárodním standardem pro kaolin. Registrovaná značka přetrvala všechny následující změny organizace a vlastníků.

1927-1938

Dynamický růst

Rostoucí společnost získává další závody, zejména v sousedním Sasku. Roku 1938 již vlastní devět ložisek, deset plavíren, dvě cihelny, uhelný lom a závod na výrobu porcelánu (Merklín).

1945

Znárodnění

Po rozpadu původního podniku v důsledku války následovalo na Karlovarsku znárodnění veškeré těžby i zpracování kaolinů. Činnost byla obnovena v národním podniku Sedlecko–vildštejnské kaolinové a hlinné závody.

1950-1967

Zpět na povrch

Část těžby probíhala v podzemních dolech. Reorganizace společnosti vedla k rozdělení na sedm výrobních míst – Sadov, Božičany, Hlubany, Skalná, Provodín, Střeleč a Sedlecké doly. Společnost mění jméno na Keramické a sklářské suroviny, Sedlec u Karlových Varů.

1972 / Modernizace

Produkce kaolinu byla modernizována a na trh byly uvedeny nové produkty – štukové omítky a malířské nátěry

1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980

1990-1993

Privatizace

Kvůli politickým změnám v Československu byla korporace rozdělena na oddělené nezávislé (dceřinné) společnosti. V roce 1993 byla společnost privatizována a přejmenována na Keramické suroviny, Božičany, spol. s r. o.

1995

Obnova tradice

Společnost se transformovala na akciovou a jako přímý nástupce původní společnosti se vrátila k historickému názvu Sedlecký kaolin, a. s. Nově byla do výroby kaolinu implementována vysokointenzivní supravodivá magnetická separace.

1997-1999

Nové závody

Sedlecký kaolin, a. s. získal brněnskou společnost Prototypa, a. s. zaměřenou na vývoj zbraní a prodej produktů Sedleckého kaolinu. Nově spravuje také továrnu Únavov, PKZ – Užitková keramika a. s., Poštorná specializovanou na výrobu stavební, chemické, zahradní a kanalizační keramiky a závod v Třemošné.

2003-2005

Nové výrobky

V závodě Sadov je zahájena výroba pálených kaolinů. Nový provoz Božičany přichází na trh se stelivem pro kočky a v závodě Poštorná začíná výroba sanitární keramiky.

2006-2007

Nové závody

Sedlecký kaolin zakoupil továrnu Loket a získal nové ložisko zeolitu.

2008

Modernizace

Zavedení moderní technologie ultrajemného mletí ve společnosti Sedlecký kaolin.

2012-2013

Modernizace

Sedlecký kaolin a. s. zavádí inovace kalcinovaných produktů a aditiv a nový způsob fluidního sušení kaolinu. Dále inovuje produkty pro výrobu porcelánu a funkční plnidla pro automobilový průmysl a zavádí magnetický separátor.

2014

Úspora energie

V roce 2014 se společnost Sedlecký kaolin a.s. stala vítězem podnikatelského projektu roku v kategorii Eko-energie/Úspory energie díky stavbě kogenerační jednotky v rámci procesu sušení kaolinu.

2016

Spolupráce - THUN

Od roku 2016 se podílíme na expozici Porcelánová zastávka THUN.

1990
2000
2010
2020

Ochrana přírody

Dbáme na těžbu v souladu s ochranou životního prostředí. Proto neustále investujeme do moderního výzkumu a vývoje nových technologií. Ty nám umožňují pracovat ekologicky a chránit přírodu. Vytěžená území rekultivujeme a vracíme je zpět do krajiny.

219
Hektarů půdy
navráceno přírodě
198
Hektarů půdy
plánováno k rekultivaci

Okolí
Karlovarského
kraje

Stavač májový
Rekultivovaná krajina v hájku