MENU

Těžba kaolinu ekologicky: Co je to rekultivace?

Těžba kaolinu je naší hlavní činností. Péče o krajinu Karlovarska je ale její stejně důležitou součástí. Rekultivací proto obnovujeme vytěžené oblasti a vracíme území zpět přírodě a lidem. Každé vytěžené místo přetváříme s vizí – ať už pro rekreaci, zemědělství, nebo jako prostor pro volný čas.

Naší prioritou je, aby krajinu mohly využívat i příští generace.