MENU

ÚSPORY ENERGIE – výrobní podnik Sedlecký kaolin

ÚSPORY ENERGIE – výrobní podnik Sedlecký kaolin


Ve společnosti Sedlecký kaolin a.s. v Božičanech proběhla realizace projektu „ÚSPORY ENERGIE – výrobní podnik Sedlecký kaolin“ registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000485, podpořeného z programu Úspory energie, Výzva I., OP PIK. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektů a optimalizace energetického hospodářství výrobního závodu prostřednictvím opatření, která povedou ke snížení konečných spotřeb energie.

Eu Fond Pro Regionalni Rozvoj Logo