MENU

Zvyšování bělosti kaolinu

Zvyšování bělosti kaolinu


Ve společnosti Sedlecký kaolin a.s. probíhá realizace projektu „Zvyšování bělosti kaolinu“ registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004866, podpořeného z programu Aplikace, Výzva I., OP PIK. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem řešení projektu je nalézt inovativní technologická řešení zvyšování bělosti kaolinů po vysušení a kalcinaci.

Zvysovani Belosti Kaolinu Eu Grant